Kompetansesenteret

 


MEATS AS kompetansesenter, hvor personell har unik ekspertise og lang erfaring innen:

 

Programvareutvikling.

 

Utvikling og vedlikehold av våre MES systemer.

 

Integrasjoner med ulike ERP og økonomisystemer. 

 

Integrering av perifert utstyr som transportbaner, skannere, vekter og skrivere mm.