MES, Manufacturing Execution System

 


MEATS MES systemer (Manufacturing Execution System) er et av våre satsingsområder innenfor næringsmiddelindustrien.
Vi har flere års erfaring og kjenner bransjens utfordringer og behov for kontroll over alle prosessene.


Våre kunder setter store krav til brukervennlighet og registeringspunktene må være enkle å betjene. Samtidig må systemet ha innebygget egenkontroll av registrerte data for å minimere muligheter for feilregistreringer.

 

MEATS MES system er ikke bare datafangst, men også et verktøy og hjelpemiddel for å oppnå riktig resultat.

 

Meats MES system tilfredsstiller alle krav til sporing og merking. I MEATS MES system finnes det blant annet mottaksmodul, slaktemodul, skjære og prosess moduler og en ekspedisjonsløsning.

 

Vårt MES system har integrasjon med flere store ERP systemer.