Objektiv klassifisering

 

 

Grunnen til at EUROPE klassifiseringssystem ble innført, er fordi en ønsker en rettferdig kvalitetsvurdering.

 

MEATS AS har utviklet et nyttig verktøy og hjelpemiddel for å kunne gi en objektiv klassifisering for dyreslag i gruppene småfe, storfe og rein. 

 

Kombinasjonen av dyreslag, alder, rase, vekt, lengde og K-faktor (tetthet), har vi bygget et formelverk som gir objektiv klasse.