Maskinvareutvikling

MEATS AS utvikler og produserer egen hardware hvor vi ser at standardprodukter ikke finnes eller ikke tilfredsstiller våre krav. 

For eksempel, en Industri PC som egner seg for bruk på slaktelinjer. 

Lengdemålere for bruk ved objektiv klassifisering.

Helivarslingssystem for bruk av oljeplattformer.